RegisterExecuteur


Als nabestaande moet je keuzes maken. 

Na het overlijden is er een nalatenschap van bezittingen en schulden die wordt verdeeld onder de erfgenamen. 


Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen. 

De RegisterExecuteur is onpartijdig en onafhankelijk en kan helpen deze conflicten te voorkomen. 


De RegisterExecuteur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.