Nalatenschap 


Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen (goederen en zaken) en schulden die een overleden persoon achterlaat. Het erfrecht in Boek 4 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek regelt wat hiermee gebeurt. 


Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de zogenaamde erflater. Een nalatenschap kan schulden en schuldeisers hebben. Deze schuldeisers hebben een bevoorrechte positie en komen ‘eerst aan de beurt’ voordat de erfgenamen hun portie krijgen. 


Ook wij kunnen de afwikkeling van de nalatenschap voor u verzorgen.